Th | En

Facebook's Ekachai Jearakul Instragram's Ekachai Jearakul Youtube Channel's Ekachai Jearakul
เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล

คนไทยและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีตาร์คลาสสิก 'GFA Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition 2014' รางวัลทรงเกียรติอันถือเป็นที่สุดของการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับโลก

"เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล" เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด เริ่มจับเครื่องดนตรีครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี "ทรัมเป็ต" เป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางสายดนตรี เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ยินบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ชะตาชีวิต" ที่บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิก จึงเกิดแรงบันดาลใจและผันตัวมาเล่นกีตาร์คลาสสิกอย่างจริงจัง และตั้งใจฝึกฝนมาเรื่อยจนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ในปีพ.ศ.2549

"เบิร์ด เอกชัย" เข้าศึกษาต่อด้านการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข โดยเอกชัยได้รับทุนการศึกษามาโดยตลอดในระยะเวลาเรียน จนจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ต่อมาได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาเดิมและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Mozarteum University of Salzburg ประเทศออสเตรีย ปัจจุบัน เอกชัย ยังได้รับเสนอทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Sydney Conservatory of Music ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย อีกด้วย

"เบิร์ด เอกชัย" ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันกีตาร์ระดับนานาชาติครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 โดยสะสมเกียรติประวัติและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกทั่วโลกมากถึงกว่า 30 รางวัล จนกระทั่งในปีที่ผ่านมา ชนะอันดับหนึ่งรางวัล 'GFA Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition 2014' อันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ทั้งนี้ คุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยากรชาวไทยผู้ครองรางวัลสุดยอดวาทยากรโลกถึงกับออกปากชมเชยว่า "เอกชัยมิได้เป็นเพียงนักกีตาร์คลาสสิกที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นนักดนตรีหนุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย" ("Not only is he an excellent classical guitarist, but he is one of the finest young musicians in Thailand")

นอกจากการแสดงคอนเสิร์ตครั้งสำคัญๆ หลายต่อหลายครั้งทั้งในและต่างประเทศแล้ว "เบิร์ด เอกชัย" ยังเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการแสดงเดี่ยวกีตาร์เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขณะยังทรงดำรงพระชนม์ชีพอีกด้วย

"เบิร์ด เอกชัย" ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักดนตรีในโครงการ ThaiBev ThaiTalent ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ 15 เพลงมาจัดบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกโดย เอกชัย เจียรกุล เพื่อเผยแพร่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปีถัดมา ทั้งนี้ การจัดทำซีดีเพลงเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายให้ Federic Hand, William Kanengiser, Arten Vassilev และ Andrew York นักเรียบเรียงเสียงประสานผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

ปัจจุบัน เบิร์ด เอกชัย ได้รับสัญญาบันทึกแผ่นซีดีกับบริษัทค่าเพลงคลาสสิกระดับโลก 2 ค่ายใหญ่คือ NAXOS และ GHA ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการผลิต